Nieuwjaarsreceptie Sportclub Brummen 2019

Zaterdag 5 januari 2019 werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine op de Hazenberg.

De dag ging van start om 16.00 uur met de welbekende wedstrijd tussen de Allstars en de Veteranen. Waarop volgend om 18.00 uur de voorzitter Bert Garssen zijn Nieuwjaarstoespraak hield

Aansluitend vond de huldiging plaats van de jubilarissen en de uitreiking van de Harry Hasselbach Trofee door Mark Donatz. Dat natuurlijk allemaal onder het genot van een glaasje Champagne en een overheerlijke oliebol.

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Bert Garssen ;

” Beste leden, vrienden, vriendinnen en partners van leden.

Dit zal mijn laatste Nieuwjaarstoespraak zijn als voorzitter van onze club. In oktober a.s. draag ik, na 8 jaar (wat vliegt de tijd) de hamer over aan Paul Busser ( als de ledenraad daar mee instemt uiteraard).

Reden voor een korte terugblik over de afgelopen jaren:

 • Allereerst heb ik de functie met erg veel plezier en overtuiging uitgeoefend
 • Heb ik ervaren dat je het nooit alleen doet en dus blik ik terug op vrijwel altijd prachtige samenwerking in het bestuur en zeker ook in het D.B. We waren het niet altijd eens met elkaar, gelukkig maar. Dat leverde soms pittige discussies op welke uiteindelijk altijd tot consensus leidden. Dank beste medebestuurders!
 • Of de leden ook tevreden zijn over het bestuursbeleid en mijn rol daarin moeten de leden zelf maar beoordelen. In elk geval heb ik steeds het clubbelang voor ogen gehouden, ook als er soms pijnlijke beslissingen genomen dienden te worden.
 • Bij aanvang van mijn voorzitterschap had ik wel een paar ‘dromen’. Ik zal ze hier niet allemaal benoemen, maar licht er 2 uit:
  * Het realiseren van een stabiel 3-de klasserschap van ons 1-ste elftal

* Het realiseren van hoopgevende contacten met onze vv Oeken.

 • Het eerste doel is helaas nog niet mogen lukken, ook al waren de kansen eigenlijk continue wel aanwezig. Hopelijk zal 2019 opnieuw de 3-de klasse bereikt gaan worden.
 • Wat betreft het 2-de doel zijn de afgelopen jaren grote en belangwekkende stappen gezet in de samenwerking met vv Oeken
 • Kijkend naar een paar andere memorabele punten noem ik het realiseren van een geweldige nieuwbouw en het realiseren van een ambitieus energiebesparingsplan. In beide gevallen met behulp van een forse financiële bijdrage van veel leden en sponsoren: GEWELDIG.
 • Veel tijd is gestoken in overleg met de gemeente Brummen. In veel gevallen geen onverdeeld succes. Echter het afgelopen jaar hebben we eindelijk wel succes weten te boeken waar het ging om een forse verbetering in het onderhoud van onze velden.

En natuurlijk de vele kampioenschappen van veel van onze elftallen. Wat een vreugde en plezier heeft dat niet opgeleverd.

Genoeg teruggeblikt

Wat staat ons te wachten in 2019?

Natuurlijk heb ik geen glazen bol en valt er niets met zekerheid te zeggen. Wel onderscheid ik een aantal trends en die wil ik nu de revue laten passeren:

 • Waakzaamheid is geboden t.a.v. het door de gemeente te voeren sportbeleid; beleid dat er gewoonweg niet is! Men geeft hoog op over dat sport zo belangrijk is, maar vertaalt dat niet in beleid. Of het zou moeten zijn dat een sportkompas is opgetuigd dat echter de handdoek in de ring heeft gegooid bij gebrek aan voldoende beleid en centen. Sterker nog de gemeente heeft de idee om een zgn. Sportbedrijf in het leven te roepen nog niet losgelaten ondanks een volkomen gebrek aan draagvlak bij de meeste sportverenigingen!!. Het lijkt erop dat men vanuit de politiek samenwerking wil afdwingen in plaats van dat men nu eens echt het oor te luisteren legt bij de verenigingen zelf!!

De samenwerking met vv Oeken, vormgegeven in een SJO gaat haar derde jaar in. Daarna zal besloten dienen te worden of de samenwerking zal worden voortgezet (of niet). Kijkend naar de ervaringen van de afgelopen jaren lijkt het voor de hand te liggen dat de samenwerking zal worden gecontinueerd. Echter kijken we naar de mogelijkheden voor verdere intensivering van de samenwerking ( een gemeenschappelijk geformuleerd doel!!), dan liggen er nog wel wat voetangels en klemmen. Het is zaak om hierin ter dege de ‘vinger uitermate goed aan de pols te houden’

Het bestuur heeft onlangs besloten om de leden in maart a.s. een zogenaamde conceptvisie voor de toekomst van Sportclub Brummen aan te bieden. Daarin worden ook opvattingen gedeeld over de toekomst in de samenwerking met vv Oeken.

Graag willen wij de mening van alle leden en de ouders van onze jeugdleden hierover horen.

Daarnaast, spreek ik de wens uit dat de actieve participatie van heel veel vrijwilligers binnen onze club minimaal op hetzelfde peil zal blijven, dat het initiatief voor het revitaliseren van de sponsorcommissie  haar vruchten zal afwerpen, dat er bekwame opvolgers-/sters komen voor een aantal aftreden bestuursleden, dat de club financieel gezond zal blijven en tenslotte dat iedereen met het grootst mogelijke plezier zijn/ haar lidmaatschap zal blijven genieten.

Ik wens u allen een fantastisch en gezond 2019”.

© Bert Garssen Voorzitter Sportclub Brummen

Foto; Sportclub Brummen

Foto; Sportclub Brummen