Ontwerp toekomstschets voor Gelderland klaar

Het ontwerp van de toekomstschets voor de provincie Gelderland is klaar en ligt deze zomer ter inzage in het provinciehuis. Samen met Gelderse partners, zoals inwoners, ondernemers en kennisinstellingen, heeft de provincie de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland ontwikkeld. Iedereen die benieuwd is naar de stip op de horizon voor zijn of haar leefomgeving, is van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op
http://www.gelderland.nl/gaafgelderland. Reageren op de plannen kan tussen 14 juni en 9 augustus,  online en op het provinciehuis waar het stuk ter inzage ligt.

Gezond, veilig, schoon en welvarend

Met de visie ‘Gaaf Gelderland’ wil de provincie richting geven en ruimte bieden om Gelderland toekomstbestendig te maken: gezond, veilig, schoon en welvarend. Gedeputeerde Josan Meijers: ‘We zien allerlei ingrijpende ontwikkelingen in de wereld om ons heen, zoals klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen. Door op een innovatieve manier mee te bewegen en tegelijkertijd het mooie en goede dat de provincie heeft te koesteren, willen we ervoor zorgen dat Gelderland die gave plek blijft om te wonen, te werken en te leven. En waar mogelijk nog gaver wordt.’

Ambities

In de visie staan zeven ambities. Op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en  woon- en leefomgeving wil de provincie  het verschil maken. Bijvoorbeeld: in 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Of: in 2050 is de groei van de mobiliteit op een slimme manier opgevangen en verplaatsen mensen zich snel, veilig en betaalbaar.

Continue in gesprek

De visie schetst het de stip op de horizon. De weg ernaartoe is work in progress. En dat is het werk van iedereen die betrokken wil zijn bij een Gaaf Gelderland. Zo vraagt de ambitie klimaatneutraal in 2050 samenwerking met energieleveranciers, kennisinstellingen, woningcorporaties etc. Met al deze partners zullen we continue in gesprek blijven om die ambities te realiseren. Daarbij kijken we kritisch naar onze eigen rol en staan we open voor innovatieve ideeën en bewezen technieken.

Vooruit lopen

Met de Omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de aankomende Omgevingswet van het Rijk, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt. Deze wet moet zorgen voor minder en overzichtelijkere regels waardoor het voor inwoners makkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwproject te starten. Naast de Omgevingsvisie wordt in Gelderland tegelijkertijd ook de Omgevingsverordening geactualiseerd. Daarin staan de regels en bepalingen over de inrichting en het beheer van de ruimtelijke omgeving.

Inloopbijeenkomsten

Op 20 juni, 2 juli en 2 augustus zijn er inloopbijeenkomsten in het Huis der Provincie. Van 19.00 tot 21.00 uur kan iedereen terecht voor informatie of het indienen van een zienswijze. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten in december over de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de Omgevingsverordening.

Omgevingsvisie Foto; Provicie Gelderland

Omgevingsvisie Foto; Provicie Gelderland