Op weg naar energieneutraal

Energieneutraal in 2030, dat is de ambitie van de gemeente Brummen. Dit vraagt onder andere om duurzame woningen en gebouwen. Twee nieuwe regelingen moeten hieraan een bijdrage leveren: een Stimuleringslening voor duurzame maatregelen bij nieuwbouw en een Duurzaamheidslening voor energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen.

De Stimuleringslening is een laagdrempelige en financieel gunstige regeling om geld te lenen voor (grootschalige) verduurzamende maatregelen aan nieuwe gebouwen. Denk aan isolatiemaatregelen, HR++glas, warmtepomp of zonnepanelen. Het kan hierbij gaan om woningen, maar ook andere gebouwen. Bijvoorbeeld een sportcomplex, bedrijfspand of appartementengebouw. Iedereen die kiest voor duurzaam bouwen kan een beroep doen op de regeling. Van particulieren met een nieuwbouwwoning tot sportverenigingen, stichtingen, bedrijven, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Met alleen duurzame nieuwbouw zijn we er niet. Om de ambitie van energieneutraal te realiseren, zijn energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen nodig. Met de Duurzaamheidslening willen we woningeigenaren stimuleren om bijvoorbeeld hun huis te isoleren. Dat levert hen ook direct voordeel op: een lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een aangenamer binnenklimaat. De Duurzaamheidslening heeft een lage rente en aantrekkelijke voorwaarden. Ook huurders en klein verhuurders kunnen van deze regeling gebruik maken.

De uitvoering van beide regelingen brengen we onder bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze fondsenbeheerder is opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met als doel: het verbeteren van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en maatschappelijk vastgoed. Voor de Stimuleringsregeling brengen we voor de komende 10 jaar € 500.000 onder bij het fonds, voor de Duurzaamheidslening € 1.000.000. Doordat de leningen in de loop der tijd worden afgelost, houdt het fonds zichzelf in stand.