Openbare vergadering Dorpsraad Brummen op 19 juni 2019

Op woensdag 19 juni 2019 vindt de openbare vergadering van Dorpsraad Brummen plaats. We beginnen de avond met een presentatie over het kunstproject onder het viaduct N348. Tijdens deze vergadering zal Rosalie de Graaf, de wereldberoemde street art kunstenares uit Doesburg, haar vrolijke ontwerp voor de rechterzijde van het viaduct presenteren en toelichten.De Werkgroep Viaduct zal u bijpraten over de stand van zaken. Er is veel te vertellen, o.a. dat er een crowdfunding project is gestart. Deze is te volgen via onze website en onze Facebookpagina.

Op de Eerste Pinksterdag 9 juni komt u de werkgroep ook tegen op de Kunstmarkt van het Pinksterfestival. Daar kunt u ook het ontwerp bekijken en een donatie doen op: IBAN: NL 38 INGB 0004 9600 13 t.a.v. de Dorpsraad Brummen ovv het viaduct.

Aansluitend vind de reguliere vergadering van de Dorpsraad plaats waarin u ook wordt bijgepraat
over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Ook wordt u door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten.

Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd! De volledige agenda vindt u hieronder.

Inloopmoment om 19.30u, voorafgaand aan vergadering
Voorafgaand aan de vergadering bent u van 19.30u tot 20.00u van harte welkom bij het inloopmoment. Heeft u een vraag of een probleem waarbij de Dorpsraad u zou kunnen ondersteunen, of wilt u de Dorpsraad juist ergens op wijzen? Daarvoor kunt u terecht bij het inloopmoment van de Dorpsraad Brummen.

Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook aan ons toesturen via het bekende mailadres. Alvast bedankt!!

Wie, wat, waar
Wanneer: woensdagavond 19 juni 2019 Inloopuur: 19:30u-20:00u
Vergadering: vanaf 20.00 uur
Waar: ‘Plein 5’, Graaf van Limburg Stirumplein 5, Brummen

Agendapunten:
a. Welkom en opening + mededeling dat er gefilmd wordt
b. Presentatie logo Dorpsraad
c. Presentatie stand van zaken Viaduct, door werkgroep
d. Verslag en actiepunten 24 april
e. Lopende activiteiten:
i. Groen
ii. BZZV
iii. Viaduct
f. Update SWB
g. Update gemeente
h. Status Centrumplan
i. Volgende vergadering

Heeft u een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat u toch graag in de vergadering zou willen bespreken? U kunt dit doorgeven via het mailadres secretariaat@dorpsraadbrummen.nl of voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter.

Graag tot woensdag 19 juni.