Openbare vergadering Dorpsraad Brummen op 24 april 2019

Op woensdag 24 april 2019 vindt de openbare vergadering van Dorpsraad Brummen plaats.

Voorafgaand aan de reguliere vergadering zal Dhr. Jaap Ypma een presentatie geven over BrummenEnergie. Dit is een lokaal initiatief gericht op duurzaam (groene) energiegebruik.Aan de orde komen o.a. het doel wat ze wil bereiken en op welke idealen en waarden zijn die gestoeld. De wereld waarin we leven en welke invloeden van buitenaf (mondiaal, Europa, Nederland) er met betrekking tot duurzame energie op ons afkomen.En in hoeverre heeft dat invloed op het beleid van de gemeente Brummen in deze? Uiteraard komen ook de huidige activiteiten aan de orde. Waar is men zoal mee bezig, en wat bemerkt u ervan, c.q. zult u ervan merken? Kunt u ook een bijdrage leveren aan het duurzame energie verbruik en waarmee kunnen we u helpen?Tot slot aandacht welke uitdagingen staan BrummenEnergie, maar ook u als burger, te wachten?

Aansluitend vind de reguliere vergadering van de Dorpsraad plaats waarin u ook wordt bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Zo krijgt u een update over de rol van de Dorpsraad bij de te ontwikkelen centrumplannen. Ook wordt u door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten, zoals de schoonmaakacties en de bloembakken voor aankomend seizoen.

Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd! De volledige agenda vindt u hieronder.

Inloopmoment om 19.30u, voorafgaand aan vergadering
Voorafgaand aan de vergadering bent u van 19.30u tot 20.00u van harte welkom bij het inloopmoment. Heeft u een vraag of een probleem waarbij de Dorpsraad u zou kunnen ondersteunen, of wilt u de Dorpsraad juist ergens op wijzen? Daarvoor kunt u terecht bij het inloopmoment van de Dorpsraad Brummen.

Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook aan ons toesturen via het bekende mailadres. Alvast bedankt!!

Wie, wat, waar
Wanneer: woensdagavond 24 april 2019 Inloopuur: 19:30u-20:00u
Vergadering: vanaf 20.00u
Waar: ‘Plein 5’, Graaf van Limburg Stirumplein 5, Brummen

Agenda
a. Welkom en opening
b. Presentatie door Dhr. Jaap Ypma
c. Verslag vorige vergadering + actiepunten
d. Mededelingen en ingekomen stukken
e. Update SWB
f. Update gemeente
g. Stand van zaken diverse werkgroepen:
1. Groen
2. BZZV
3. Viaduct
h. Status centrumplan
i. Afsluiten en volgende vergadering

Heeft u een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat u toch graag in de vergadering zou willen bespreken? U kunt dit doorgeven via het mailadres secretariaat@dorpsraadbrummen.nl of voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter.

Graag tot woensdag 24 april!