Openbare vergadering Dorpsraad Brummen op 26 september 2018

Op woensdag 26 september 2018 vindt een openbare vergadering plaats van de Dorpsraad Brummen. Tijdens deze vergadering geeft Sonja Leemkuil een presentatie over het werk van de Stichting Onze Droom.

Stichting Onze Droom organiseert ontmoetingen en biedt een ontmoetings-, dagbestedings- en leerwerkplek voor inwoners van de gemeente Brummen. In een sfeervolle ‘huiskamer’ kunnen mensen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. In de presentatie zal aandacht zijn voor het werk van Onze Droom en ingegaan worden op de plannen voor de toekomst.

Tijdens de vergadering wordt u ook bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Zo krijgt u een update over de rol van de Dorpsraad bij de te ontwikkelen centrumplannen. Ook wordt u door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten, zoals de schoonmaakacties en de bloembakken voor aankomend jaar.

Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd! De volledige agenda vindt u hieronder.

Inloopmoment om 19.30u, voorafgaand aan vergadering

Voorafgaand aan de vergadering bent u van 19.30u tot 20.00u van harte welkom bij het inloopmoment. Heeft u een vraag of een probleem waarbij de Dorpsraad u zou kunnen ondersteunen, of wilt u de Dorpsraad juist ergens op wijzen? Daarvoor kunt u terecht bij het inloopmoment van de Dorpsraad Brummen.

Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook aan ons toesturen via het bekende mailadres. Alvast bedankt!!

Wie, wat, waar

 • Wanneer:         woensdagavond 26 september 2018 inloopuur:         19:30u-20:00u
 • vergadering:    vanaf 20.00u
 • Waar:              ‘Plein 5’, Graaf van Limburg Stirumplein 5, Brummen Agenda vergadering 26 september 2018

 

 • Welkom en opening
 • Presentatie Sonja Leemkuil, Stichting Onze Droom
 • Verslag vergadering 20 juni (als bijlage bij uitnodiging)
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Lopende activiteiten commissies:
  • Groen
  • BZZV
  • Viaduct
 • Update gemeente
 • Update SWB
 • Sluiting en volgende vergadering op november

Heeft u een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat u toch graag in de vergadering zou willen bespreken? U kunt dit doorgeven via het mailadres
secretariaat@dorpsraadbrummen.nl of voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter.