Opstartproblemen bij groepsvervoer PlusOV

Met de start van de scholen in deze regio heeft de vervoerscentrale PlusOV de opgave gekregen om 1.500 nieuwe reizigers te vervoeren. Het gaat daarbij vooral om het leerlingenvervoer. In de afgelopen twee weken is gebleken dat PlusOV grote problemen heeft ondervonden bij het uitvoeren van een deel van dit vervoer. Als één van de opdrachtgevers heeft de gemeente Brummen de situatie nauwlettend gevolgd en PlusOV verzocht deze opstartproblemen spoedig het hoofd te bieden. Het gemeentebestuur roept gebruikers van PlusOV die problemen ondervinden met het vervoer, dit vooral te melden aan de klantenservice van de vervoersdienst. Immers, juist wanneer klachten gemeld worden, kan PlusOV hier adequate oplossingen voor bieden.
PlusOV is de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In opdracht van deze gemeenten vervoert PlusOV mensen volgens vaste routes, op vaste dagen en tijdstippen. Denk hierbij aan het leerlingenvervoer en het dagbestedingsvervoer. Ook vervoert de vervoerscentrale mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer.

Opstartproblemen

Vanaf maandag 21 augustus 2017 is het groepsvervoer naar scholen en zorginstellingen grotendeels opgestart. Snel werd duidelijk dat dit voor een aantal reizigers helaas nog niet goed. Ook het gemeentebestuur betreurt dit. Enige opstartproblemen waren gelet op de complexe operatie voorzien, maar de mate waarin het zich voordoet vraagt om een adequate aanpak. PlusOV werkt op dit moment hard aan het op lossen van wat nog niet goed loopt. Het gaat dan met name om de ritplanning, een te lage inschatting van het aantal voertuigen en een tekort aan chauffeurs. Bovendien moet PlusOV veel wijzigingen in de routes verwerken en heeft het te kampen met technische problemen. Vanwege het grote aantal wijzigingen in de routes heeft dit echter nog enige tijd nodig. Zo zet Plus OV bijvoorbeeld tijdelijk extra personeel in, worden extra voertuigen gehuurd en worden onvolkomenheden bij de uitvoering met gecontracteerde vervoerders voortvarend opgepakt. Daar waar echt nodig springt de gemeente bij in het bieden van alternatief vervoer.

Vertrouwen

Het Brummense gemeentebestuur heeft er vertrouwen in dat PlusOV de problemen kan oplossen, maar houdt wel een stevige vinger aan de pols. Met een goed functionerende vervoerscentrale kunnen immers verschillende vervoerstromen goed met elkaar worden verbonden. Dit betekent dat het vervoer efficienter kan worden aangeboden. Voor de reiziger heeft dit als voordeel dat er één vervoerloket ontstaat voor al het doelgroepenvervoer inclusief het aanvullend openbaar vervoer. Meer informatie vindt u op de website www.plusov.nl.