Oud & nieuw: gezamenlijke aanpak werkt

Midden in de zomervakantie staat de Gemeente Brummen even stil bij de jaarwisseling. Want er is  onderzoek gedaan naar vuurwerk en andere zaken die spelen rondom oud & nieuw. De uitkomsten staan in het rapport ‘Anders omgaan met vuurwerk’.

Hieruit blijkt dat overlast en vernielingen de afgelopen jaren zijn teruggedrongen. We gaan dan ook door op de ingeslagen weg, met een gezamenlijke aanpak van gemeente, politie, brandweer en Stichting Welzijn Brummen (SWB). Verder wachten we de resultaten af van een landelijk onderzoek naar de gevaren van vuurwerk.

Handhaving

Oud & nieuw is afgelopen jaar in Brummen over het algemeen rustig verlopen. Helaas hebben we wel vanuit de kern Eerbeek meldingen gehad van overlast en vernielingen. Dat is een aandachtspunt voor de komende jaarwisseling. Het onderzoek laat zien dat de meeste inwoners vinden dat de traditie van vuurwerk afsteken moet blijven. Wel vragen ze – met name vanuit het Burgerpanel – aandacht voor handhaving, het instellen van vuurwerkvrije zones en vuurwerkafval.

Afstemming

Ook dit jaar starten we al in oktober met afstemming met alle betrokken partijen, van politie en brandweer tot beveiligingsbedrijf en SWB. Met de politie bespreken we hoe we overlast van vuurwerk, met name buiten de toegestane afsteektijden, beter kunnen handhaven. We zijn terughoudend met het instellen van vuurwerkvrije zones. Natuurlijk is het niet fijn als mensen vuurwerk afsteken vlakbij bijvoorbeeld een dierenparkje. Maar het handhaven van een vuurwerkvrije zone is erg moeilijk. Als het gaat om vuurwerkafval, zien we dat inwoners steeds meer zelf opruimen in de eigen buurt. We gaan geen aparte inzamelingsactie doen zoals met kerstbomen. Dat zou kinderen kunnen verleiden om ook niet afgegaan vuurwerk te verzamelen, met alle risico’s daarvan. Op de eerste werkdag na 1 januari gaat een veegmachine door de straten om het vuurwerkafval op te ruimen. Dat is het veiligste.