Parkeerterrein Jumbo Eerbeek krijgt nieuwe inrichting

Voorstel doorbreken aanhoudingsplicht naar gemeenteraad

Eerbeek – Het college van burgemeester en wethouders gaat polsen hoe de gemeenteraad aankijkt tegen het plan voor de herinrichting van het parkeerterrein van Jumbo Eerbeek aan de Loenenseweg. Het college heeft namelijk het voornemen gebruik te maken van de mogelijkheid om de aanhoudingsverplichting te doorbreken. Deze is van kracht omdat het bestemmingsplan voor Eerbeek nog in voorbereiding is.

In september 2015 heeft het gemeentebestuur al positief gereageerd op het ingediende principe-verzoek voor de herinrichting van het parkeerterrein. Dit overigens met de kanttekening dat de ontwikkeling past binnen het gewenste toekomstbeeld voor Eerbeek, zoals de Ruimtelijk Economische Visie Centrum Eerbeek deze schetst. Ook stelde het college als voorwaarde dat er gelet wordt op de stedenbouwkundige- en beeldkwaliteit (vanaf de Loenenseweg) van het plan.

Het college constateert dat er na goed overleg overeenstemming is over een verkeersveilige inrichting die aansluit bij het versterken van het haltermodel in het kernwinkelgebied en bij het vernieuwde plein aan de Stuijvenburchstraat. Reden om het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. Het parkeerterrein – inclusief de locatie van voormalig zalencentrum Spoorzicht en Pizzeria – maakt echter onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan dat voor Eerbeek in voorbereiding is. Het herinrichten van dit terrein is op korte termijn daarom alleen mogelijk wanneer de aanhoudingsverplichting wordt doorbroken. Deze aanhoudingsplicht is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo). Van deze bevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders alleen gebruik maken als de gemeenteraad is gehoord.

Voorzien in parkeerbehoefte
De uitbreiding in parkeercapaciteit is op de eerste plaats gewenst omdat Jumbo Eerbeek het voornemen heeft om in de nabije toekomst (over ongeveer 2 tot 3 jaar) de winkel uit te breiden. Maar daarnaast draagt de parkeerplaats ook bij om te voorzien in de behoefte aan parkeerplaatsen voor bezoekers van het dorpscentrum van Eerbeek. Jumbo vangt met de parkeerplaats nu al veel centrumbezoekers op en wil deze functie ook in de toekomst behouden.

Veiligheid
In het nieuwe ontwerp dat nu in procedure is gebracht via een omgevingsvergunning, liggen de in- en uitritten van het parkeerterrein aan de zijde van de Kloosterstraat. De in- en uitrit zijn ook zoveel mogelijk gescheiden. Hierdoor ontstaat grotendeels één routing over het parkeerterrein. Dit komt de verkeersveiligheid op en rond het parkeerterrein ten goede. Het inrichtingsvoorstel voorziet ook in een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing die aansluit op het centrum van Eerbeek. Het parkeerterrein biedt ruimte voor 137 parkeerplaatsen. Na de mogelijke toekomstige uitbreiding van de Jumbo zal het plaats bieden aan ongeveer 120 voertuigen.

Sloop Spoorzicht Eerbeek Foto © Annelies van Klinken

Sloop Spoorzicht Eerbeek Foto © Annelies van Klinken