PlusOV werkt aan oplossingen vervoersproblemen

PlusOV werkt hard aan het oplossen van de opstartproblemen met het leerlingenvervoer en het vervoer voor dagbesteding en dagbehandeling. Op alle routes in onze regio zou het vervoer nu geregeld moeten zijn. Het (nog) ontbreken van voldoende reservechauffeurs maakt het vervoer nog wel kwetsbaar. Samen met enkele chauffeurs die de trajecten en hun klanten goed kennen, wordt er nog gesleuteld aan het verbeteren van routes. PlusOV krijgt veel verzoeken voor wijzigingen en andere vragen of klachten binnen. Om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, zijn extra mensen ingezet. Binnen korte tijd hoopt PlusOV de achterstand bij de mutaties te hebben weggewerkt.

Reacties over het vervoer kunt u uiteraard melden bij PlusOV.