Politieke partijen bespreken procedure vorming nieuw college

Komende dinsdag 27 maart

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 21 maart is de volgende stap het vormen van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het bestuur van Lokaal Belang, na de verkiezingen de grootste fractie in de Brummense gemeenteraad, heeft de overige vijf partijen uitgenodigd voor een eerste openbare bespreking over de coalitievorming.

De bespreking staat gepland voor dinsdagavond 27 maart. Het centrale onderwerp van dit eerste overleg is de procedure van de coalitievorming en het maken van afspraken over verdere (bilaterale) besprekingen tussen de partijen als onderdeel van deze procedure. De bijeenkomst, die wordt geleid door Lokaal Belang-partijvoorzitter Franklin Blog, begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom de bijeenkomst bij te wonen.