Positief resultaat actie PvdA-ombudsteam

Begin dit jaar kwamen er verontruste berichten bij het PvdA-ombudsteam binnen over de enorm gestegen kosten van de Regiotaxi, die in 2017 veranderde in Plus-OV. De reisafstand tussen de 20 en 25 km werd voor verschillende burgers aanzienlijk duurder. Het probleem zat in de overgang van prijs per zone naar prijs per km. Sommige burgers zijn bij afstanden boven de 20 km twee keer zo duur uit als in 2016. Dat was niet de bedoeling. Voor lange afstanden kan iemand met een WMO-pas gebruik maken van Valys, dat ook een betaalbaar tarief rekent, maar PlusOV gaat tot 20 km en Valys begint bij 25 km. En die 5 km zijn gigantisch duur. Een retourtje voor een echtpaar dat met PlusOV naar één van de kinderen reist, die 24 km ver woont kost opeens ruim 20 euro meer!

Het ombudsteam heeft de gevallen besproken met PvdA-fractievoorzitter Cathy Sjerps. Zij schreef in mei hierover in de plaatselijke pers. Hierop kwamen opnieuw meldingen van burgers, die met een enorme kostenstijging te maken hadden.

De PvdA wil niet dat burgers de dupe worden van het niet goed aansluiten van de nieuwe PlusOVregeling bij de Valysregeling. Daarom diende de PvdA in de juniraad een motie in mede namens CDA en LB. Wethouder Pierik nam de strekking van de motie over door toe te zeggen dat de gemeente Brummen de meerkosten zal vergoeden en dat zal communiceren via GemeenteThuis. Dat laatste laat door vakantie op zich wachten, zodat het ombudsteam de burgers nu al wil mededelen, dat als men t.o.v. de oude situatie meerkosten heeft, zich kan melden bij het Team voor Elkaar. Bewaar uw reisgegevens dus goed, zodat u uw meerkosten kunt aantonen.

Het ombudsteam wil dat de gemeente een stapje verder gaat in de dienstverlening. De gemeente weet welke burgers een WMO-vervoerspas hebben, dus is het een kleine moeite al deze mensen via een brief te berichten over de mogelijkheden om extra kosten vergoed te krijgen.

Wil men meer informatie kan men zich ook melden bij het PvdA-ombudsteam.

https://brummen.pvda.nl/organisatie/ombudsteam/