Provinciale Staten nemen motie aan tegen laagvliegen boven Gelderland

Motie tegen laagvliegen boven Gelderland aangenomen

Provinciale Staten heeft vandaag in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn.

Statenlid Anne Wieggers: “Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen”.Met deze uitspraak geeft Gelderland een stevig signaal af aan de Tweede Kamer en de regering.

Wij kiezen ervoor de inwoners te beschermen tegen jarenlang laagvliegen vanaf Lelystad Airport en tegen de schade aan welzijn en gezondheid die hiermee gepaard gaat. Ook voorkomen we aantasting van natuur en beschermen we onze bloeiende Gelderse recreatiesector.

Via de link kunt u de gehele motie lezen.