PvdA legt bom onder Centrumplan Eerbeek

Ingezonden brief/opiniestuk

Komende woensdag komt er na vier jaar weer een einde aan een raadsperiode. De raadsperiode die dan formeel wordt afgesloten werd, waar het Eerbeek aan gaat, vooral beheerst door de ontwikkelingen rondom het vorige week door de raad aangenomen bestemmingsplan dat Eerbeek zogenaamd van het slot moest halen.

Echt afsluiten zullen we de afgelopen raadsperiode echter de komende tijd niet kunnen doen. Immers, de nieuwe raad, maar ook het nieuwe college, krijgen een erfenis mee die niet te onderschatten is.
Want hoewel de VVD met haar moties en amendementen nog enigszins wat puin heeft weten te ruimen, blijft een plan over dat volgens ambtenaren (off the record), de afgekochte industrie, provincie en veel ondernemers en bewoners, aan vele kanten rammelt en als volgende bestemming de Raad van State heeft.

Anderhalf jaar lang hebben wij als Werkgroep Centrumplan Eerbeek geageerd tegen eerst de Ruimtelijk Economische Visie en daarna het deels daaruit voortvloeiende bestemmingsplan. Met het vaststellen van het bestemmingsplan, inclusief de amendementen die de detailhandelsfunctie van het Oranje Nassauplein in stand houdt, krijgen we als werkgroep geen gelijk, maar wordt het ONP door de PvdA gebruikt als ‘goedkoop’ ruilmiddel om een rammelend plan kort voor de verkiezingen toch door de raad te krijgen.

Deze doorzichtige koehandel zorgt ervoor dat wethouder Van Ooijen (PvdA) zijn eigen Economische Visie en het Centrumplan Eerbeek te grabbel gooit. Anderhalf jaar lang heeft de wethouder volgehouden dat de opheffing van het ONP nodig was om aan de beloftes aan aannemers te voldoen en het SBP vanuit de overheid te stimuleren.

Wij vragen ons af wat deze woorden nu nog waard zijn nu het bestemmingsplan het slechte centrumplan van haar ziel en de wethouder van zijn ruggengraat heeft berooft.

Namens Werkgroep Centrumplan Eerbeek
Jeroen Gerritsen

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Redactie RTV Veluwezoom