Red de Veluwe zet website met zienswijze online

Actiegroepen willen massaal protest tegen Lelystad Airport uitlokken.

Tegelijk met de start van de internetconsultatie heeft Stichting Red de Veluwe vandaag een website gelanceerd om het voor de burgers in Oost Nederland gemakkelijker te maken een zienswijze in te dienen. Daarmee wil de actiegroep opnieuw een signaal afgeven aan het ministerie dat de lange  laagvliegroutes  vanaf vliegveld Lelystad  onacceptabel zijn.
Op www.zienswijzelelystadairport.nl  is een voorbeeld te downloaden.

Hoewel de Veluwse actiegroep weinig vertrouwen heeft in het effect van de internetconsultatie, werd niets doen als optie verworpen. Vandaar dat Red De Veluwe  ook namens andere actiegroepen de website heeft  geopend met een publieksvriendelijke zienswijze. Woordvoerder Jaap Kloosterziel: “Wij gaan als actiegroep natuurlijk zelf ook een zienswijze indienen maar die gaat erg op detail want het is een heel ingewikkeld en technisch dossier. Voor de bewoners  hebben we een  compacte versie online gezet  die mensen helemaal  of ten dele kunnen overnemen en waar ze natuurlijk ook eigen meningen aan toe kunnen voegen.”

Kern van de zienswijze is een aanklacht tegen de nergens ter wereld gehanteerde lange laagvliegroutes. Dat is nodig omdat het Nederlandse luchtruim tjokvol is en het Lelystad verkeer onder het Schiphol verkeer door zal moeten.  Dat betekent veel lawaai, extra uitstoot en veel risico’s in grote delen van Oost Nederland zowel over woongebieden als over natuurgebieden zoals de Veluwe en de Weerribben. De milieu effecten en de economische gevolgschade voor het toerisme zijn onvoldoende in beeld gebracht, zo betogen de actiegroepen.

Het is nog tot 21 februari mogelijk om zienswijzen in te dienen. In deze periode houdt het ministerie in de hele regio ook informatie avonden.

Lelystad Airport - Foto © Annelies van Klinken

Lelystad Airport – Foto © Annelies van Klinken