Respons actueel onderzoek inwonerspanel al 57,5%

Al 515 inwoners hebben de vragenlijst van het inwonerspanel Brummen Spreekt ingevuld over lage inkomens en financiële schulden. Dit is een percentage van 57,5 procent. Panelleden die nog niet de vragenlijst hebben ingevuld kunnen dat nog tot en met zondag 6 augustus doen.

Inwoners die nog geen lid zijn van het inwonerspanels maar wel hun mening over dit belangrijke onderwerp willen laten horen, kunnen dat ook nog doen. Zij kunnen zich namelijk eenvoudig gratis aanmelden voor het inwonerspanel via de speciale website BrummenSpreekt. Een of twee dagen na de aanmelding krijg je de vragenlijst toegestuurd. Het gemeentebestuur gaat nieuwe spelregels (beleid) maken over bijdragen aan personen en gezinnen die met een laag inkomen moeten rond komen of financiële problemen hebben.

Ook het bestrijden van problemen die kinderen ondervinden wanneer ze opgroeien in gezinnen met een krappe beurs, maakt onderdeel uit van het nieuw op te stellen beleid. Voordat het college van burgemeester en wethouders de nieuwe uitgangspunten en regels opschrijft, verzamelt het allerlei informatie. Zo wil het gemeentebestuur óók weten hoe haar inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente mensen met een laag inkomen kan helpen en ondersteuning kan bieden als er sprake is van financiële problemen. Daarom wordt nu een aantal vragen over deze onderwerpen gesteld aan de 879 leden van het inwonerspanel Brummen Spreekt.