Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker in Brummen

Van 29 maart tot 6 mei heeft Bevolkingsonderzoek Oost het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd in Brummen. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 76,5% van deze vrouwen heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek.Met het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstbesparende operatie mogelijk.Van de in Brummen onderzochte vrouwen werd 1,4% doorverwezen voor nader onderzoek, omdat er een verdachte afwijking is gevonden. Pas na verder onderzoek wordt duidelijk of het om een goedaardige of kwaadaardige afwijking gaat.

Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl