Rondweg Voorst 1 december open

Op zaterdag 1 december gaat de rondweg Voorst open. Dan wordt het minder druk in het dorp. De rondweg is aangelegd van noord naar zuid. In het noorden sluit de rondweg aan op een rotonde net als aan de zuidkant. Een viaduct bij de Enkweg en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers op de Klarenbeekseweg maakten onderdeel uit van dit project. De feestelijke opening staat gepland op 30 november.

Laatste loodjes

Tijdens de laatste weken voor de opening zijn er nog diverse werkzaamheden te verrichten. Zo gaat de aannemer zijn bouwterrein met bouwketen afbreken en opruimen, verlichting aansluiten, een geleiderail aanbrengen en de bermen afwerken. De geluidswal die langs de rondweg loopt kan dan doorgetrokken worden tot aan de rotonde.

Weg past mooi bij het landschap

Provincie Gelderland heeft veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de rondweg. De weg is zo laag mogelijk aangelegd. Samen met geluids- en zichtwallen zorgt dit ervoor dat personenauto’s net niet zichtbaar zijn. In de buurt van bebouwing komen dichte hagen langs de weg. Zo is het verkeer minder te zien. Bij de molen is de weg verdiept aangelegd. Zo valt het viaduct Enkweg minder op en heeft de molen geen last van lagere windvang.

Aannemer

Sinds vorig jaar oktober is er door aannemer Liebregts/BAM had gewerkt aan de aanleg van de N345 Rondweg Voorst.

Dorpskern veiliger en leefbaarder

De N345 Rondweg Voorst is aangelegd om de verkeersproblemen in het dorp op te lossen.  Het zorgt voor afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De gemeente Voorst heeft in overleg met het dorp een herinrichtingsplan gemaakt voor de Rijkstraatweg. Dit staat voor 2019 gepland.