Sportkompas verzorgt gymlessen op Brummense basisscholen!

Afgelopen weken zijn de overeenkomsten getekend met drie basisscholen uit de gemeente Brummen. Voor het schooljaar 2019-2020 gaat Sportkompas de gymlessen verzorgen voor OBS Spr@nkel, KC Sterrenbeek en KC Het P@rk.Vanuit de gelden voor werkdruk verlaging zijn er mogelijkheden ontstaan voor de scholen om de gymlessen uit te besteden aan gediplomeerde vakleerkrachten. Stichting Sportkompas heeft deze vakleerkrachten in huis met als doel het bewegingsonderwijs in Brummen naar een hoger niveau te brengen. De groepsleerkrachten worden op deze wijze ontzien en krijgen meer ruimte voor andere taken.

Het verzorgen van gymlessen is een onderdeel van het schoolsportarrangement. Het schoolsportarrangement is één van de ambities van Sportkompas, waarbij hybride leren een belangrijk deel van uit maakt. Hybride leren houdt in dat er een klas studenten een hele dag ingezet wordt om bewegingsonderwijs te geven, bewegingsactiviteiten te geeft aan senioren, sportdagen voorbereidt, maar ook bijvoorbeeld een buitenschools-beweegaanbod verzorgd voor de kinderopvang.

Met deze vorm van leren kunnen veel partijen ontzien en ondersteund worden en wordt de beweegactiviteit/intensiteit in de gemeente Brummen verhoogd. Gesprekken hierover met CIOS Arnhem zijn al in een vergevorderd stadium.
Sportkompas kijkt uit naar een fijne samenwerking met de drie scholen en bedankt de scholen voor het gestelde vertrouwen.