Steeds meer bewoners zelf aan de slag in hun leefomgeving

Regionaal congres over het anders organiseren van de samenleving

Benieuwd naar welke bewonersinitiatieven er al zijn in Apeldoorn en de rest van Gelderland? Of hoe je zelf je idee voor een meer leefbare straat, wijk, dorp of stad kunt realiseren, buiten de gebaande paden? Na het succes van
vorig jaar organiseert Spectrum – samen met haar partners uit de Leefbaarheidsalliantie – ook dit jaar een Zomercongres over dit thema, met als titel Klein verzet, groot geluk.

De Zwitsalfabriek in Apeldoorn staat op 20 juni in het teken van de kracht van lokale waardecreatie, met boeiende sprekers en workshops.

Begint eer ge bezint
De wereld om ons heen beweegt en verandert. Mensen, ideeën en informatie komen steeds gemakkelijker en goedkoper samen. Iedereen die dat wil, kan zelf iets organiseren en vaak is dat een kwestie van doen. Niet meer eerst bezinnen maar meteen beginnen, met trial and error als leermethode.

Dat geldt ook voor de participatiesamenleving, waarin op kleine schaal de basis wordt gelegd voor groot geluk. Bewoners denken en handelen vanuit hun eigen leefwereld en laten zich niet beperken door gemeentegrenzen of beleidsthema’s. Zij nemen steeds vaker zelf initiatief en sturen ondertussen bij, in het krachtenveld van organisaties en overheden. Als ondernemende adviesorganisatie ondersteunt Spectrum deze initiatieven.

300 bezoekers
Op het Zomercongres van 20 juni is ruimte voor circa 300 bezoekers. Deze inwoners, politici en ondernemers worden meegenomen langs voorbeelden en kansen van klein verzet.

Er zijn leerzame workshops over financieringsmogelijkheden, diversiteit en creatief denken, er is een zogeheten Waarmaakmarkt waar bewonersinitiatieven zich presenteren en er zijn lezingen van de bekende stand-up filosoof
Martijn Aslander en kantelaar Anke Siegers. Tevens kunnen bezoekers speeddaten met fondsen en organisaties, waaronder het VSBfonds en Stichting DOEN.

Praktische informatie Zomercongres 2018
Datum: 20 juni 2018
Tijd: 13:00 uur – 18:00 uur (inclusief borrel)
Locatie: Zwitsalterrein, Vlijtseweg 118 Apeldoorn 
Toegang: gratis
Aanmelden: spectrumelan.nl/zomercongres

Over Spectrum
Spectrum is een ondernemende adviesorganisatie in het sociale domein. Spectrum werkt aan een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en initiatieven nemen om hun leefomgeving te verbeteren. Als partner in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland biedt Spectrum een helpende hand aan bewonersinitiatieven. De Leefbaarheidsalliantie wordt ondersteund door de provincie Gelderland.