Stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur

Verkiezingen op woensdag 20 maart 2019
Brummen – Afgelopen week ontvingen alle huishoudens in onze gemeente het overzicht met de kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Iedereen die een stempas heeft ontvangen, kan op woensdag 20 maart zijn of haar stem uitbrengen. U kunt in elk willekeurig stembureau in onze gemeente gaan stemmen. De 15 stemlokalen zijn die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Elf stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.Legitimatiebewijs noodzakelijk
Om te kunnen stemmen moet u uw stempas én een geldig identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw stempas en identiteitsbewijs mag u namelijk niet stemmen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Wanneer u (kort) voor de verkiezing ontdekt dat uw identiteitsbewijs is verlopen, kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij uw gemeente. De leveringstijd van een nieuw identiteitsbewijs duurt in onze gemeente vijf werkdagen. Wanneer u dus op 20 maart ontdekt dat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen, dan kunt u niet stemmen.

Als uw identiteitsdocument gestolen of vermist is, kunt u bij het stemmen een verklaring van vermissing van de gemeente laten zien, in combinatie met een pasje met uw naam en foto.

Volmacht legitimatie
Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u uw stem uit te brengen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en de volmacht stem moet gelijktijdig met de eigen stem uitgebracht worden. Wanneer u een stempas heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen. Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet daarbij de ondertekening niet. De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Dat doet u persoonlijk. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat op donderdagavond ook alleen op afspraak. Op de andere dagen kunt u in Brummen kiezen om een afspraak te maken of zonder afspraak langs te komen tijdens onze openingstijden. Uw oude stempas wordt ongeldig gemaakt en kan niet meer worden gebruikt.

Stemmen buiten Brummen: Kiezerspas
Heeft u een stempas ontvangen, maar kunt of wilt u niet in de gemeente Brummen stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor de Provinciale Staten stemmen in een willekeurige gemeente binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een willekeurige gemeente binnen het Waterschap Vallei en Veluwe.

De kiezerspas kunt u persoonlijk aanvragen bij de gemeente, tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas(sen) mee. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat op donderdagavond ook alleen op afspraak. Op de andere dagen kunt u in Brummen kiezen om een afspraak te maken of zonder afspraak langs te komen tijdens onze openingstijden.

De stembureaus in onze gemeente
Nr Naam Adres
1 Gemeentehuis                                                   Engelenburgerlaan 31
2 Woonzorgcentrum Tolzicht                                Burgemeester de Wijslaan 35
3 Seniorencomplex “de Molenhorst”                    Molenhorst 34
4 Kindcentrum Het P@rk                                     Troelstralaan 45
5 Het Buurthuis Leuvenheim                                Arnhemsestraat 117
6 Buitengewoon Kinderopvang,                           Oeken Voorsterweg 125
7 Basisschool J.H. Isings,                                    Empe Emperweg 70
8 Gemeenschapshuis De Wheme,                      Hall Dorpsstraat 37
9 Woonzorgcentrum De Beekwal,Eerbeek          Derickxkamp 27
10 Bibliotheek Eerbeek                                       Coldenhovenseweg 13
11 Pater Dekkerhuis H.A.                                    Lorentzstraat 20
12 Servicepunt Eerbeek                                      Stuijvenburchstraat 66
13 Rode Kruis Gebouw                                       Händelstraat 45 A
14 Scholencluster H.A.Lorenzstraat 1-3 H.A.     Lorentzstraat 1
15 Verrij Wonen                                                  Vulcanusweg 1

Let op: Het stemlokaal dat altijd was gevestigd in ‘Basisschool de Enk’ is verplaatst naar de locatie waar ook de nieuwe school zich bevindt: het gebouw van het ‘Scholencluster Lorentzstraat 1-3’