Toezicht op naleving parkeren op ‘Stuijvenburchplein’ Eerbeek

Door politie en gemeentelijke BOA

In de komende weken gaan politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente extra toezicht houden op het parkeren op de rijbaan van de Stuijvenburchstraat in Eerbeek. Dit om gevaarlijke situaties door foutparkeren tegen te gaan. Daar waar sprake is van een overtreding van het parkeerverbod, wordt een bekeuring uitgeschreven. Het naleven van de parkeerafspraken bevordert de verkeersveiligheid.

Na de herinrichting van het ‘Stuijvenburchplein’ in 2016 is aan de pleinzijde een parkeerverbod ingesteld. Omdat er toch nog illegaal werd geparkeerd (half op de weg, half op het plein) heeft de gemeente in overleg met Ondernemers Vereniging Eerbeek (OVE) bloembakken naast de rijbaan geplaatst. Dit om het parkeren onmogelijk te maken. Desondanks parkeert een enkeling nu pontificaal op de rijbaan. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar voor met name fietsers en het belemmert een goede doorstroming van het verkeer. Dit is reden voor de gemeente om het toezicht intensiever te maken. De burgemeester heeft politie en de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gevraagd bij overtredingen ook daadwerkelijk bekeuringen uit te delen.

Voldoende parkeergelegenheid

In het dorp zijn verschillende parkeerplaatsen die voor het winkelend publiek (zonder gebruik van de parkeerschijf) gebruikt kunnen worden. Het gaat hierbij om de parkeerplaatsen bij De Wasacker, de Stationsomgeving en de tijdelijke parkeerplaatsen op het Kerstenterrein. Bij de inrichting van het Stuijvenburchplein is de wens uitgesproken dat de beschikbare parkeerplaatsen op het plein ook bereikbaar moeten blijven voor juist het winkelend publiek. Dit naast het behoud van de twee invalideparkeerplaatsen.

Blauwe zone en parkeerschijf

Om voor het winkelend publiek voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te houden, is bij wijze van proef voor de duur van twee jaar gestart met een blauwe zone. In deze zone geldt de parkeerschijf en mag alleen voor maximaal twee uur geparkeerd worden op de parkeerplekken voorzien met de blauwe strook bestrating. De zone geldt voor een deel van de Stuijvenburchstraat, namelijk de parkeerplaatsen gelegen aan het ‘plein’. De proef wordt dit najaar geëvalueerd. Toch vraagt de verkeersveiligheid nu wel om extra toezicht en handhaving.