UITNODIGING BIJEENKOMST CULTUREEL PLATFORM

Woensdag 3 april is er weer het Culturele Platform, georganiseerd door de Culturele Stichting van de gemeente Brummen. Deze avond vindt plaats in de Bibliotheek van Eerbeek (Coldenhovenseweg 13, 6961 EA Eerbeek).Een belangrijke taak van de Culturele Stichting is het faciliteren van niet-commerciële activiteiten op het gebied van cultuur in zo breed mogelijke zin binnen de gemeentegrenzen. Dat kan met kennis en kunde, financiële ondersteuning en/of materiële ondersteuning (zie onze website www.brummencultuur.nl).

Een ieder die op cultureel gebied ideeën heeft om iets te ondernemen in 2019 en 2020 wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Doel daarbij is tot eventuele samenwerking te komen of aansluiting te vinden bij elkaars plannen of elkaar te inspireren.

Deze avond zal er o.a. gesproken worden over het Jan Mankesjaar. In 2020 is het 100 jaar geleden dat deze schilder, die in Eerbeek woonde, is gestorven. Gerd Renshof (schilder / initiator van het Jan Mankesjaar) en Marguerite Tuijn (kunsthistoricus) van de Stichting 100 jaar Jan Mankes zullen een presentatie geven over de plannen, die tot nu toe zijn gemaakt om invulling te geven aan het Jan Mankesjaar. Zij horen graag uw reacties hierop en eventuele aanvullende ideeën.
Verder zal Chris Frencken iets vertellen over de voortgang van de plannen om het viaduct aan de Cortenoeverseweg in Brummen te verfraaien.

Daarnaast kunt u ook met uw eigen plannen, ideeën, mededelingen of wensen komen en hier met anderen over van gedachten wisselen. Wanneer u zelf een punt voor de agenda heeft wordt u verzocht dat per e-mail aan te geven (secretariaat@brummencultuur.nl).

Aanvang van deze avond: 20.00 uur.