Vandaag in GemeenteThuis… Eerste reacties raadsfracties op concept-perspectiefnota

Brummen/Eerbeek – Dinsdagavond 25 juni en donderdag 27 juni staan in het teken van het raadsdebat over de vraag hoe de gemeente Brummen een vitale gezonde gemeente kan blijven.Dit gebeurt vooral aan de hand van de perspectiefnota, een inhoudelijk en financieel overzichts-document waarmee de gemeenteraad richting geeft aan de later dit jaar op te stellen programma-begroting. Voordat het raadsdebat los brandt, geven de zeven raadsfracties alvast een eerste schot voor de boeg. Dit is te lezen in twee extra pagina’s GemeenteThuis, vandaag te vinden in het Eerbeeks/Brummens Weekblad.

Met de perspectiefnota op de vergadertafel gaat de gemeenteraad een inhoudelijke discussie voeren over de gewenste inhoudelijke koers voor de komende vier jaar (2020 tot en met 2023). Ook de eerste bestuursrapportage over 2019 en de risico inventarisatie voor het bepalen van de weerstandsreserve komen aan bod. Het openbare debat begint op dinsdagavond 25 juni om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Het krijgt op donderdag 27 juni een vervolg. Dan al om 16.00 uur. Verwachting is dat die avond voor 23.00 uur het debat is afgerond en besluiten zijn genomen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Stukken raadplegen
De agenda met de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u op de pagina www.brummen.nl/gemeeneraad.
Ook liggen er exemplaren gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Ook kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. Inspreken tijdens de raadsvergaderingen is nu niet meer mogelijk. Dit kon tijdens het forum.