Veel inwoners geven hun mening ‘Brummen Spreekt’ zich uit over financiële situatie gemeente

Brummen/Eerbeek – In nog geen week tijd hebben al 400 personen de vragenlijst ingevuld over de financiële situatie van de gemeente Brummen. Dit als lid van het inwonerspanel Brummen Spreekt. Iedereen van 16 jaar en ouder die woont of werkzaam is in de gemeente Brummen kan gratis lid worden van dit platform en meepraten over actuele onderwerpen. Op dit moment dus over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven? Nog voor de zomer neemt de gemeenteraad namelijk belangrijke besluiten om er voor te zorgen dat de gemeente financieel gezonder wordt.

Wilt u ook uw mening laten horen en bent u nog géén lid van het panel? Ga dan snel naar de website www.brummenspreekt.nl en meld u aan! U krijgt na uw aanmelding de vragen dan binnen enkele dagen toegestuurd. Ook inwoners die niet beschikken over een computer, kunnen zich aanmelden om toch mee te doen aan het panel. Zij krijgen dan de vragenlijst per post toegestuurd. Zij kunnen zich aanmelden via telefoonnummer (0575) 84 37 38. Let op: tot en met 7 april kan deze vragenlijst ingevuld worden.

Hoe financieel gezond worden?
Het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad zorgen er samen voor dat op een zorgvuldige manier keuzes worden gemaakt om van de gemeente Brummen weer een financieel gezonde gemeente te maken. In februari heeft de gemeenteraad al laten weten welke financiële uitgangspunten voor de raad belangrijk zijn. Deze zijn recent door het college aangevuld met een uitgebreid document waarin het college 130 mogelijkheden schetst waarmee de gemeente financieel gezonder kan worden. Dit document is te lezen op de gemeentelijke website: www.brummen.nl/financieel gezond. Het is een praatstuk, een informatiedocument voor de gemeenteraad én de samenleving. Het bevat géén besluiten of voorstellen. Maar het is wel bedoeld om iedereen inzicht te geven op welke manier er een goede balans kan komen tussen de ambities en wensen die er zijn en het financiële huishoudboekje van de gemeente.

Om het financiële huishoudboekje (voor langere tijd) op orde te krijgen zijn er drie soorten maatregelen: bezuinigen op voorzieningen, het aanpassen van beleid of meer inkomsten verkrijgen. Voordat er concrete voorstellen worden gedaan wil het gemeentebestuur via Brummen Spreekt meer inzicht krijgen in hoe inwoners denken over deze uiteenlopende mogelijkheden. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bouwsteen voor het maken van keuzes. Het college bereidt in mei de perspectiefnota 2020-2023 voor en presenteert ook de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2019. Daarin worden dan concrete voorstellen gedaan. Over beide documenten neemt de gemeenteraad in juni een besluit. Bij het opstellen van beide documenten wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de laatste financiële cijfers en inzichten. Maar bij het maken van afwegingen is het ook waardevol om de mening van inwoners en ondernemers te betrekken.

Inwonerspanel
De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Het panel bestaat sinds eind 2014 en telt inmiddels ongeveer 1.150 panelleden. De onderzoeken worden uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor ‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.