Veilig Verkeer Nederland Laten zien wat snelheid doet

Het aantal verkeersdoden op de weg neemt toe en het totale aantal verkeersongevallen verdubbelt. In 2018 waren het er 38.000, tegen 17.000 in 2014. Van de 678 verkeersdoden vorig jaar vielen er 81 op snelwegen, aldus cijfers van de SWOV. Het terugdringen van te hoge snelheden op snelwegen en op 80 km-wegen en last but not least; in buurten, is het thema waarop in termen van verkeersveiligheid de meeste winst te boeken is. Het heeft heel veel te maken met gedrag! Samen met Ford Nederland en Michelin organiseert Veilig Verkeer Nederland daarom door het gehele land remwegdemo’s in buurten en bij scholen, om te laten zien wat snelheid doet.

De VVN-remwegdemo maakt deel uit van de ruim 900 buurtacties die jaarlijks door buurtbewoners met steun van VVN worden georganiseerd. Een te hoge snelheid in een woonwijk vormt het meest gemelde verkeersveiligheidsprobleem door buurtbewoners. Als de gemiddelde snelheid zakt van 50 naar 49 km/uur, dan zal dit naar verwachting leiden tot 5,9% minder doden en 4% minder ernstig gewonden. Door te laat te vertrekken van huis ervaar je tijdsdruk om toch op tijd te komen. Deze tijdsdruk kan leiden tot boosheid, frustratie en stress. Deze hinderen je om optimaal een goede prestatie neer te zetten, zoals het veilig van A naar B te komen. Dat te hoge snelheden zorgen voor tijdwinst is een fabeltje:

“De meeste verkeersslachtoffers vallen als gevolg van een te hoge snelheid. Het overkomt mensen of mensen maken zich er schuldig aan. Te hoge snelheid in woonwijken is een groeiend probleem. Het probleem van te hoge snelheden speelt wereldwijd. Met de buurtactie VVN Remwegdemo’s willen wij samen met onze partners Ford en Michelin direct laten zien wat snelheid doet. Wij hopen door middel van de remwegdemo bij te dragen aan een verandering van het rijgedrag en daarmee aan het verminderen van het aantal ongevallen”, aldus VVN directeur Evert-Jan Hulshof..

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft het Participatiepunt, een online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen maken die zij ervaren in hun directe woonomgeving. Om deze vervolgens op basis van advies van VVN in constructief overleg met de gemeente op te lossen. Het meest gemelde verkeersprobleem is een te hoge snelheid. VVN heeft daarom besloten om buurtbewoners behalve het Participatiepunt ook buurtacties aan te bieden. Eén van deze buurtacties is de Remwegdemo. De VVN Remwegdemo heeft tot doel bewoners te laten zien wat snelheid doet. Voor een optimale verkeersveiligheid maken kwalitatief en goed onderhouden materiaal het verschil in remweg. Veilig Verkeer Nederland werkt voor de uitvoering van deze remwegdemo’s dan ook nauw samen met gewaardeerde partners Ford Nederland en Michelin.

Sebastiaan van de Pol, PR Manager van Ford Nederland B.V.: “De innovatieve veiligheids- en rijassistentiesystemen van Ford hebben als doel de bestuurder te ondersteunen bij het autorijden en de kans op aanrijdingen of de impact daarvan tot een minimum te beperken. Ook organiseren wij al jaren onze gratis gevorderde rijvaardigheidstraining ‘Driving Skills for Life’ voor jonge automobilisten. Het effect van snelheid op de remweg speelt tijdens de training een belangrijke rol. De remwegdemo en de missie van VVN om mensen zo veilig mogelijk aan het verkeer te laten deelnemen sluit naadloos aan bij onze eigen inspanningen voor een veiliger verkeer.”

Renske Turpijn, Directeur Communicatie Benelux van Michelin: “Het veiligheidsaspect is uiteraard dé factor die ons rechtstreeks bindt aan Veilig Verkeer Nederland. In de VVN-Remwegdemo’s komt de korte remweg nadrukkelijk aan de orde. Banden zijn het enige contactpunt van de auto met de weg en spelen daarom een cruciale rol. Als bedrijf dat actief is binnen de automotive industrie, willen we niet alleen op het vlak van onze producten maar ook maatschappelijk ons steentje bijdragen aan een veiliger verkeer”.