Versnelde sloop voormalige oecumenische school Brummen

De gemeente Brummen heeft met spoed de sloopmelding voor de voormalige Oecumenische school aan de Troelstralaan 76 in Brummen ingediend. De sloopmelding heeft betrekking op het verwijderen van aanwezige asbest en het verwijderen van alle bouwwerken die op het perceel staan. De gemeente is afgelopen dagen gestart met de eerste werkzaamheden; de daadwerkelijke sloop begint rond 9 augustus. Die duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

De reden voor een versnelde melding is dat er sinds enkele weken veel vandalisme gepleegd wordt. Daarnaast zijn de recente brandstichtingen in Eerbeek en Loenen bij de leegstaande schoolgebouwen een belangrijke overweging om de gebouwen en het asbest versneld te slopen. Een brand brengt een aanzienlijk milieu- en gezondheidsrisico met zich mee. Daardoor heeft de gemeente, mede op advies van de politie, de overweging gemaakt om over te gaan tot versnelde sloop.

Door versnelde sloop wachten we niet op de uitslag van het Flora- en Fauna onderzoek. Dit betekent overigens niet dat we geen rekening houden met de (mogelijke) aanwezige flora- en fauna-elementen. Een extern bedrijf kijkt hier zorgvuldig naar. Gemeente en sloopbedrijf volgen hun advies nauwkeurig op. Boeidelen worden vooraf verwijderd en een aantal dagen voor de sloop worden spouwen opengemaakt om eventuele nestelende diersoorten te weren.

Het belang van de volksgezondheid van de directe omgeving is voor de gemeente Brummen een belangrijke overweging om over te gaan tot versnelde sloop.

De direct omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met gebouwenbeheerder Serge de Beus van de gemeente Brummen. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 06-214 630 85.

de te slopen oecumenische school