Vijf huldigingen Hallse Zang

Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van Gemengde Zangvereniging De Eendracht Hall  werden afgelopen maandagavond maar liefst vijf koorleden gehuldigd! Samen goed voor 180 jaar plezier in zingen!

Bertha Wiegman is al 25 jaar lid van de Hallse zang; zij is een vrolijke alt die trouw de repetities bezoekt en graag meehelpt als er wat gedaan moet worden, zoals oliebollen bakken.

De voorzitter overhandigde haar een bondsinsigne en dankte haar voor haar toewijding.

Margreet Vervelde is al weer 40 jaar lid van de Hallse Zang. Zij is een trouwe alt die met veel plezier naar de repetities komt. En zij is altijd graag van de partij bij andere activiteiten, zoals b.v. bij de  Floralia-inzendingen. Zij kreeg, naast de complimenten van de voorzitter, een bondsinsigne overhandigd.

Ook Gerrie Kloppers is al 40 jaar lid van het koor. Zij zong jarenlang met veel plezier mee in het koor en droeg en draagt aan vele activiteiten haar steentje bij. Helaas is het zingen de laatste jaren niet meer mogelijk, maar ze blijft bij het koor betrokken. Naast de hartelijke dank van de voorzitter, kreeg Gerrie eveneens een bondsinsigne.

Gerrie Hoekman is zelfs al 50 jaar lid van het koor: zij zingt met heel veel genoegen haar sopraanpartij. Zij is altijd beschikbaar om zich in te zetten ten behoeve van het koor, zoals bijvoorbeeld bij de oliebollen-actie. Gerrie werd bijzonder hartelijk bedankt voor haar inzet en trouw en zij kreeg een ingelijste bondsoorkonde overhandigd.

Tenslotte werd Bert Mooibroek gehuldigd; hij is koorlid sinds 1993, dus ook al weer 25 jaar. Daarvan is hij zelfs 22 jaar voorzitter van het koor! In al die jaren was hij enthousiast en gedreven in touw voor de vereniging. Hij heeft voor het koor heel veel werk verricht. Zoals bijvoorbeeld voor de oliebollenacties, tijdens de Floralia-tentoonstelling in Hall en op de Bijenmarkt in Eerbeek, maar ook voor de talloze concerten. En natuurlijk zingt hij ook al die jaren met veel plezier de baspartij in het koor. Bert werd hartelijk bedankt voor al zijn inzet en kreeg, net als alle andere jubilarissen, een fraai boeket bloemen, en een bondsoorkonde.

v.l.n.r. Gerrie Hoekman, Gerrie Kloppers, Bert Mooibroek, Bertha Wiegman en Margreet Vervelde – Foto : Gemengde Zangvereniging De Eendracht Hall