Vooral lenen voor zonnepanelen

140 leningen voor duurzame maatregelen
Brummen/Eerbeek – In ruim een jaar tijd zijn er zo’n 140 duurzaamheidsleningen verstrekt in de gemeente Brummen. Dit blijkt uit een tussenrapportage van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), dat het verstrekken van de leningen verzorgt voor de gemeente. De meeste mensen gebruiken de lening om zonnepanelen aan te schaffen.Als het gaat om energiebesparing, kan iedereen een handje helpen. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak bijvoorbeeld of het nemen van isolatiemaatregelen maakt woningen duurzamer en comfortabeler. Daarnaast gaat de energierekening omlaag én neemt de uitstoot van broeikasgassen af. Goed voor de portemonnee en het milieu dus. Het energiezuiniger maken van je woning vraagt wel om een investering, die pas later geld oplevert. Daarom verstrekt de gemeente Brummen sinds eind 2017 duurzaamheidsleningen met een lage rente. De eerste aanvraag kan online op www.brummen.nl (kijk bij Duurzaamheidslening). De rest van de aanvraag verloopt via het SVn.