Voortgang coalitiebesprekingen gemeente Brummen

Constructieve gesprekken over het bestuursakkoord

Sinds donderdag 26 april zijn de inhoudelijke coalitiebesprekingen in de gemeente Brummen gestart. Hierbij werken Lokaal Belang, VVD,CDA en PvdA samen aan een bestuursakkoord. De gesprekken hierover verlopen plezierig en constructief. De partijen hebben hun speerpunten voor de komende 4 jaar ingebracht. Over deze speerpunten is overeenstemming. Komende weken wordt het  bestuursakkoord uitgewerkt. De planning is om spoedig (eind mei) tot een akkoord te komen.