Vragen over uw belastingaanslag?

Afgelopen week zijn de gemeentelijke belastingaanslagen verstuurd. Achtergrondinformatie hierover vindt u op deze speciale pagina Belastingen op onze website. Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar belastingen@brummen.nl of bel ons via telefoonnummer 0575 – 568 233.

Het totaalbedrag van de aanslagen wordt gecombineerd op een verzamelnota met per aanslag een aparte bijlage. De bedragen van de aanslag OZB, voorlopige aanslag en afrekening Diftar worden dus opgeteld en verrekend tot één totaalbedrag. Heeft u zich aangemeld op www.mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u de aanslag digitaal in de Berichtenbox.
Let op:Heeft u geen automatische incasso? Per 2019 doet u de betaling weer aan de gemeente Brummen zelf, in plaats van Cannock Chase Public. Het rekeningnummer van de gemeente vindt u op de aanslag.Voor vragen over de betaling blijft Cannock Chase Public uw aanspreekpunt.

Bron: Gemeente Brummen