Welkomstborden worden digitaal

Informatievoorziening in de openbare ruimte. Brummen/Eerbeek – Het eerste wat opvalt als je de gemeente Brummen binnenkomt, zijn de gele wel-komstborden. Deze zijn bedoeld om evenementen aan te kondigen. De borden zijn verouderd, weinig gevuld en niet meer van deze tijd. Dat vindt ook het college van burgemeester & wethouders. Daarom worden ze weggehaald en voor een deel vervangen door digitale informatieborden waarop zowel eve-nementen, activiteiten, wegomleidingen als advertenties komen te staan. Tevens worden daarbij ook de plattegrondkasten in onze gemeente vervangen door eigentijdse kasten. De digitale informatieborden bestaan uit twee panelen. Het bovenste paneel is een tekstpaneel waarop informatie wordt gegeven over activiteiten, evenementen, wegomleidingen en calamiteiten. De gemeente voert de regie over dit paneel. Inwoners en organisatoren kunnen desgewenst bij de gemeente een tekstboodschap aanleveren. Het onderste paneel is grafisch en bestemd voor advertentie doeleinden voor ondernemers. Deze wordt commercieel geëxploiteerd door Suurland Outdoor, de huidige leverancier van de plattegrondkasten. Zij verwacht dat er in onze gemeente markt is voor twee tot drie digitale informatieborden. Binnenkort wordt het traject met Suurland Outdoor gestart en wordt inzichtelijk wanneer en waar de borden komen te staan en op welke wijze inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van deze borden. Bij dit traject wordt meteen de vernieuwing van de huidige plattegrondkasten meegenomen. Deze kasten zijn sinds de eerste plaatsing in 1984 niet meer vervangen en in de loop der jaren beschadigd. Wethouder Luuk Tuiten (recreatie, toerisme, verkeer en economie) is enthousiast over deze borden. Hij zegt hierover: “De gemeente kan inwoners en bezoekers beter en actueler van informatie voorzien over evenemen-ten, activiteiten en wegomleidingen door gebruik te maken van digitale informatieborden op belangrijke toe-gangswegen van de gemeente Brummen. Bovendien krijgt de lokale economie steun, omdat hiermee het plaat-selijke bedrijfsleven de mogelijkheid krijgt om op een betaalbare wijze, zichtbaar in de gemeente te zijn.” De borden zijn op afstand en per bord te programmeren, waardoor bijvoorbeeld een evenement of wegomlei-ding op het ene bord wel en het andere niet zichtbaar is. Burgemeester Alex van Hedel ziet hier in het kader van de openbare orde en veiligheid ook mooie mogelijkheden in. “Zo kunnen de borden straks worden ingezet om ook passanten snel te informeren over openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeld hoe te handelen bij (drei-gende) calamiteiten en ongevallen. Door middel van hedendaagse technieken is de gemeente Brummen daarmee in staat om op een hoogwaardige manier met inwoners en bezoekers te communiceren,” aldus burgemeester Alex van Hedel. Brummen/Eerbeek, 30 juni 2017