WerkFit Brummen presenteert zich aan ondernemers

De deuren van het gebouw waar de gemeente Brummen mensen (weer) werkfit maakt, stonden vandaag open voor lokale ondernemers en organisaties. WerkFit Brummen is dit jaar met veel energie gestart in het pand aan de Kollergang 14 in Eerbeek.Hoewel er nog het nodige moet gebeuren in en aan het pand, wilde WerkFit Brummen zich graag presenteren aan de ondernemers. “We gaan uit van kansen, van kwaliteiten en talenten van mensen. Dit door te werken en te leren”, liet WerkFit Brummen-manager Maarten van Klaveren tijdens zijn toespraak weten. Op 2 januari dit jaar is WerkFit Brummen gestart. Wethouder Pierik is trots op wat in het afgelopen jaar is bereikt. ”Werk is heel belangrijk. Je benut je talenten, het geeft structuur en voldoening. Dat gunnen we iedereen. Daarom bieden we mensen die daar wat hulp bij kunnen gebruiken die mogelijkheid bij WerkFit Brummen. We ontwikkelen de talenten van mensen. We zorgen ook voor minder verschillende contactpersonen door voor elk gezin 1 plan te maken en 1 regisseur van alle zorg.” Voor lokale ondernemers en organisaties biedt dit volgens de wethouder mooie kansen. “Voor onze ondernemers zorgen we voor zo min mogelijk drempels om werkfitte mensen een baan te bieden.”
Eerste successen
Naast toespraken van Van Klaveren en Pierik, vond er ook een interview plaats waarbij een voorbeeld van een succesvolle plaatsing werd toegelicht. WerkFit-accountmanager Bas Willemse vertelde over zijn contacten met het Eerbeekse bedrijf Oculentis. Dit bedrijf heeft inmiddels naar volle tevredenheid drie mensen via WerkFit Brummen in dienst genomen. Jobcoach Martin Beuwer gaf een toelichting op zijn taak om ervoor te zorgen dat de ‘werkfitte’ medewerkers ook daadwerkelijk na plaatsing goed begeleid worden bij hun nieuwe werkgever. Namens Oculentis gaf Jacques Klomp aan dat het bedrijf erg te spreken is over deze betrokken en zorgvuldige plaatsing en begeleiding.
Sfeer proeven
Ook de klantmanagers Werk en Participatie waren aanwezig om de aanwezige ondernemers te vertellen over de mogelijkheden die WerkFit Brummen te bieden heeft. Dit gold ook voor Larcom, het bedrijf waarmee de gemeente samenwerkt binnen WerkFit Brummen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het werkfit maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van werk en leren. Met veel interesse namen de aanwezigen deel aan de rondleidingen door het gebouw van WerkFit Brummen. Hiermee kregen zij een nog beter beeld van de ambitieuze klus waaraan binnen de muren van het gebouw hard wordt gewerkt.
Ook in contact?
Ondernemers die niet in de gelegenheid waren aanwezig te zijn bij deze informatiebijeenkomst, kunnen contact opnemen met de accountmanagers van WerkFit Brummen. Dit zijn:
– Bas Willemse, tel. 06–82137126 en b.willemse@brummen.nl
– Judith Curré, tel. 06–82136977 en j.curre@brummen.nl
Zij maken graag tijd voor ondernemers om in een persoonlijk gesprek toe te lichten wat WerkFit Brummen voor een lokale ondernemer of organisatie kan betekenen.

Bron: Gemeente Brummen