Werkzaamheden Brummense en Eerbeekse Enk

Van eind augustus tot eind november vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering in de Brummense en Eerbeekse Enk.
De riolering is verouderd en aan vervanging toe. Daarnaast gaan we de afvoer van hemelwater loskoppelen van het vuilwaterriool. Het relatief schone regenwater kan dan voortaan gewoon de grond in lopen. Dat is goed voor de grondwaterstand. En het rioolstelsel wordt minder belast.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen beperkt open. De woningen zijn wel altijd te voet en met de fiets bereikbaar. Omleidingen staan duidelijk aangegeven. We voeren het werk in fases uit, zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. In Brummen wordt gewerkt in De Visserstraat, Van Houtenstraat en een deel van de Troelstralaan. In Eerbeek gaat het om de P. Zeemanstraat, Putskamp en een deel van de Kloosterstraat.