Werkzaamheden en omleidingsroutes begin april aan Stationsplein en Edybrug Dieren

Begin april zijn er op twee plaatsen afsluitingen in Dieren, maar er zijn goede alternatieve omleidingsroutes. Van 3 april tot 27 april zijn er werkzaamheden aan het Stationsplein tussen de Middelhovenstraat en de Spoorstraat. Vanaf 9 april tot augustus wordt de Edybrug, ter hoogte van de Kanaalweg bij Spankeren vervangen.

Stationsplein
Op het Stationsplein wordt een nieuw riool aangelegd en de rijbaan wordt opnieuw bestraat vanaf 3 april tot 27 april. Dit betekent dat gedurende vier weken geen gemotoriseerd verkeer noch fietsverkeer mogelijk is tussen de Middelhovenstraat en de Spoorstraat. Er is een omleiding via de Prinsenstraat. Om te zorgen dat mensen toch zo goed mogelijk kunnen doorrijden wordt de weg tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Edybrug
De Edybrug wordt helemaal vervangen vanaf 9 april tot augustus. De nieuwe brug wordt breder en er komen stoplichten. Auto’s en vrachtwagens worden tijdelijk omgeleid via de Kanaalweg-rotonde Imboslaan en de Van Rensselaerweg. De fietsdoorsteek naar de Van Rensselaerweg wordt tijdelijk geschikt gemaakt voor auto’s en vrachtwagens. Fietsers en voetgangers van en naar Spankeren worden tijdelijk omgeleid via de Spankerensebrug.

Planning
De werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus klaar. Dit is een voorlopige planning. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor de planning moet worden bijgesteld.

Hulpdiensten
Uiteraard is met de hulpdiensten overlegd, zijn ze goed geïnformeerd en is de bereikbaarheid geregeld.

Traverse Dieren
In Traverse Dieren werken provincie en gemeente aan het verbeteren van de doorgaande weg zodat er minder files komen. Het gehele gebied rond het station wordt verbeterd en veiliger gemaakt. Dit heeft een grote impact op Dieren en de inwoners en betekent ook voor automobilisten dat zij zich moeten aanpassen. Tot aan de zomer 2018 moeten weggebruikers gebruik maken van alternatieve routes. En dat is soms even wennen. De provincie en de gemeente werken nauw samen om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Werken aan de weg kan echter niet zonder verkeershinder. Wegwerkzaamheden zijn altijd van tijdelijke aard.

Dronebeeld Traverse Dieren Foto provincie Gelderland.

Dronebeeld Traverse Dieren Foto provincie Gelderland.