Werkzaamheden N348 Den Elterweg – Zutphen

Provincie Gelderland start maandag 27 augustus met wegwerkzaamheden aan de N348 Den Elterweg in Zutphen vanaf het Gelreziekenhuis tot de rotonde bij de Pollaan.

Het asfalt wordt vervangen en de provincie neemt maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 9 november klaar.

 Betere doorstroming

Op het kruispunt Den Elterweg – Kleine Omlegging worden aan de zuidzijde de twee rijstroken die daar samen komen, verlengd en verlegd. De verkeerslichten worden opnieuw afgesteld zodat het verkeer vooral tijdens de spits beter kan doorrijden.

Aan de kant van Warnsveld wordt het fietspad verbreed en verlegd zodat er meer ruimte tussen de rijbaan en het fietspad komt.

 Verkeersmaatregelen.

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk de N348 een aantal keren voor meerdere weken af te sluiten. Doorgaand verkeer wordt tijdens deze afsluitingen omgeleid via N314 rondweg Warnsveld – N346 Kleine omlegging en omgekeerd. De afsluitingen staan vanaf 13 augustus langs de weg aangegeven.

Goed en veilig wegennet

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Deze hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Het wordt veiliger in het verkeer als alle deelnemers met hun volle aandacht bij de weg en andere weggebruikers zijn.

Meer informatie

Op www.bereikbaargelderland.nl vindt u actuele informatie over wegwerkzaamheden en eventuele omleidingen. Voor vragen over kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket van de provincie Gelderland, 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl (www.gelderland.nl/provincieloket).