Wijziging datum openbare vergadering dorpsraad

De openbare vergadering van de Dorpsraad Brummen stond gepland op woensdag 19 september as.
Deze vergadering is verzet met een week en vind nu plaatst op woensdag 26 september vanaf 20:00 uur bij Plein5.

Op de wesite www.dorpsraadbrummen.nl kunt u de notulen van de vorige openbare vergadering inzien.
Volgende week volgt de agenda.

De Dorpsraad Brummen ziet u graag op woensdag 26 september!

Foto; Dorpsraad Brummen

Foto; Dorpsraad Brummen