Willemien Hak en Ellen Lammersen Twee consulenten vormen kern van Knooppunt Mantelzorg

Brummen/Eerbeek – Het Knooppuntpunt Mantelzorg is met de komst van mantelzorgconsulent Willemien Hak weer compleet. Samen met Ellen Lammersen vormt zij het vernieuwde knooppunt, waarvan de uitvoering sinds begin dit jaar is ondergebracht bij Stichting Welzijn Brummen. Mantelzorgers in onze gemeente kunnen rekenen op ondersteuning via dit Knooppunt Mantelzorg. Om goed op de hoogte te zijn van wat het knooppunt voor mantelzorgers kan betekenen, is het verstandig dat mantelzorgers zich kenbaar maken en zich bij het steunpunt aanmelden. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar het mailadres mantelzorg@welzijnbrummen.nl. Of door te bellen naar telefoonnummer (0575) 56 19 88.Veel inwoners zijn al bekend met de ondersteuning die het knooppunt te bieden te heeft. Willemien Hak, sinds 1 maart werkzaam binnen het knooppunt, zet zich vooral in voor het directe contact met de mantelzorgers. “Zorgen voor je vader of moeder op leeftijd, voor je kind met een beperking, voor je partner met een ziekte of een buurvrouw die langdurig ziek is. Je doet het misschien zonder erover na te denken. Maar je betekent als mantelzorger vaak veel! Soms ben je zelfs onmisbaar,” laat Willemien weten. Ze realiseert zich terdege dat het bieden van deze vorm van naaste zorg voor een ander soms ook best moeilijk zijn. “En daarom is het Knooppunt Mantelzorg er voor iedere mantelzorger. Wij helpen mantelzorgers graag bij het vinden van antwoorden die aansluiten bij de persoonlijke situatie. We geven informatie en advies. Dit doen we in de thuissituatie of als dat prettiger is op een andere locatie”.

Ellen Lammersen heeft diverse functies vervuld binnen SWB in de afgelopen jaren en vervult vanaf 1 januari al de rol van mantelzorgconsulent binnen het Knooppunt Mantelzorg. Samen richten Willemien en Ellen zich naast de directe mantelzorgondersteuning ook op samenwerking en afstemming met allerlei andere partijen en instanties in onze gemeente die werken met en voor mantelzorgers.

Uiteenlopende activiteiten
Er zijn diverse activiteiten die het Knooppunt Mantelzorg zelf organiseert. Zoals de vertrouwde gespreksgroepen (contactgroepen) waar je andere mantelzorgers ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen. Vaak heb je maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen en krijg je door een ander weer nieuwe inzichten. De contactgroep is gratis en wordt begeleid door een mantelzorgconsulent. Aanmelden kan bij het knooppunt. Ook vinden er andere activiteiten plaats, zoals in februari nog de activiteit ‘Thee & Taart’ en in maart ‘Brein Actief’ en de workshop ‘Grenzen stellen’. Ook wordt dit jaar weer een Dag van de Mantelzorg georganiseerd.

Meer weten?
Informatie over het Knooppunt Mantelzorg is te vinden op een speciale pagina op de website www.samengoedvoorelkaar.nl Ook op de website van SWB is informatie over het knooppunt te vinden. Inwoners en ook organisaties met vragen over mantelzorg kunnen bij het knooppunt terecht via mailadres mantelzorg@welzijnbrummen.nl en telefoonnummer |(0575) 56 19 88