Zeven onderwerpen op vergadertafel gemeenteraad

Besluitvormende raadsvergadering: donderdag 18 oktober

De reguliere besluitvormende raadsvergadering in deze oktobermaand is op donderdagavond 18 oktober. Dan komen er zeven inhoudelijke onderwerpen aan bod, waaronder het bestuursprogramma voor de komende vier jaar. Ook legt de nieuwe griffier, Marja Nengerman-Bovenlander dan officieel de eed af en wordt raadslid Luuk Tuiten benoemd als lid van de auditcommissie. De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen en is zoals gebruikelijk openbaar. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze besluitvormende vergadering bij te wonen.

Het spreekt voor zich dat een belangrijk richtinggevend document zoals het bestuursprogramma 2018-2022 door de gemeenteraad wordt besproken voordat de raad hier op 18 oktober een besluit over neemt. Ook drie andere onderwerpen staan als bespreekstuk op de agenda. Zo wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan ‘Correctie De Hazenberg en Rhienderen-Noord’ vast te stellen. Maar ook wordt de gemeenteraad door het college geraadpleegd over de toekomst van de regionale vervoerscentrale PlusOV en komt het voorstel aan bod om de tarieventabel (met de toevoeging van leges voor zonneparken) aan te passen.

Drie onderwerpen staan als hamerstuk op de raadsagenda. Dit betekent dat er naar verwachting over deze drie voorstellen niet gedebatteerd wordt en de raad met de drie voorstellen zal instemmen. Het gaat daarbij om de vaststelling van het ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’, de ISV-subsidie voor de bodemsaneringen in het centrum van Eerbeek en het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken vanaf 12 oktober 2018 raadplegen en downloaden via onze website  www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er dan voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.