Zonnepark Elzenbos in Brummen flinke stap dichterbij

Brummen – Donderdag hebben wethouder Eef van Ooijen en Jaap Ypma van BrummenEnergie hun handtekening gezet onder een ontwikkelovereenkomst voor Zonnepark Elzenbos. Hiermee stelt de gemeente haar gronden in de Elzenbos aan de N348 voor 25 jaar beschikbaar voor het exploiteren van een zonnepark. De aanleg van een solarpark komt zo een stuk dichterbij. BrummenEnergie is nu in afwachting van de benodigde SDE+ subsidie van het Rijk.De lokale energiecoöperatie BrummenEnergie wil een zonnepark aanleggen van zo’n 4 hectare. Daar is ruimte voor voldoende zonnepanelen om zo’n 600 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Wethouder Eef van Ooijen is blij met het initiatief en plaatste dan ook graag zijn handtekening. “Zonnepark Elzenbos wordt het allereerste zonnepark in onze gemeente. Het is een mooie stap op weg naar een energieneutrale gemeente.”

Ontwikkelovereenkomst
In de ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en BrummenEnergie staan de voorwaarden voor de exploitatie van het zonnepark. Denk aan de inpassing van het solarpark in het landschap. Ook zijn er afspraken rondom planschade, leges en zekerheidsstelling bij voortijdige beëindiging van de exploitatie en een kettingbeding bij opvolging. De gemeente is met de overeenkomst zoveel mogelijk vrijgesteld van risico’s. Daarnaast moeten beide partijen een erfpachtovereenkomst aangaan. Deze is in concept klaar en kan bij de notaris worden ondertekend.

Draagvlak
Aan eerdere voorwaarden die het college stelde voor de ontwikkeling van een zonnepark, heeft BrummenEnergie al ruimschoots voldaan. Wethouder Van Ooijen: “BrummenEnergie is een initiatief van en voor de inwoners van de gemeente. De coöperatie heeft intensief met de buurt en andere partners gesproken over de plannen voor het zonnepark. Zo is een plan tot stand gekomen waarvoor veel draagvlak bestaat.”

Subsidie
Met de overeenkomsten kan BrummenEnergie als initiatiefnemer vrij beschikken over de gronden waar het zonnepark moet komen. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie. Een andere voorwaarde is dat de initiatiefnemer een omgevingsvergunning heeft. Ook deze is inmiddels in orde, na een ‘verklaring van geen bedenkingen’, die de gemeenteraad in januari met overtuiging heeft gegeven. Het wachten is nu dus of het Rijk de subsidie verleent. Dan kan BrummenEnergie het park gaan aanleggen.